Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα άρθρα του blog μας!

Title Image

Πολιτική Απορρήτου

← Επιστροφή στο Κέντρο απορρήτου

∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΕΕ) 2016/679, η εταιρεία µας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα που εσείς οι ίδιοι µας παρέχετε.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουμε μέσω του site www.platon.gr  είναι όλα εκείνα που σας ζητούμε να μας δηλώσετε  μέσω των ειδικών πεδίων της ιστοσελίδας,  ιδίως το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµό σας, το email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ∆ιεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής έδρας.

 

Τρόποι συλλογής των δεδομένων και τρόποι επεξεργασίας τους

Τα δεδοµένα αυτά τα συλλέγουµε μέσω των ειδικών πεδίων που υπάρχουν στο site, εφόσον επιλέξετε να τα συμπληρώσετε (λ.χ. φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, φόρμα συμμετοχής σε εκδρομές) και τα επεξεργαζόµαστε μόνο για τους σκοπούς που σας τα ζητάμε, για λόγους επικοινωνίας μαζί σας, της αποστολής προσφορών, της αποστολής κάθε είδους πληροφορίας σχετικής με την συνεργασίας μας, μελλοντική ή υφιστάμενη. Για όλα τα ανωτέρω ενημερώνεστε είτε μέσω sms είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο κινητό τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

 

Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταρτίζει προφίλ για σκοπούς ενηµέρωσης των πελατών/προµηθευτών της για τις προσφορές, όταν συγκατατίθεσθε να λαµβάνετε ενηµερώσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες µας και τις προσφορές µας, εξατοµικευµένες στις προσωπικές σας προτιµήσεις και ενδιαφέροντα.

Επίσης, το www.platon.gr μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση ΙP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά προσβαση στο internet και στη συνέχεια στο www.platon.gr, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής (browser), ζητά άδεια για λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδικτυακό μας  ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων- Επικαιροποίησή τους

Όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονική µορφή κωδικοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη ασφάλειά τους απο κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Κάθε δε, χρήστης των δεδοµένων αυτών (υπάλληλοι – συνεργάτες) χρησιµοποιεί κωδικούς πρόσβασης στα δεδοµένα που επεξεργάζονται. Η www.platon.gr χρησιμοποιεί τη μέθοδο κρυπτογράφησης ssl-256 bit για την προστασία από υποκλοπές στοιχείων και την εφαρμόζει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων –στοιχείων.

Όλα τα παραπάνω αρχεία φροντίζουµε να τα επικαιροποιούµε και να τα ελέγχουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (λ.χ. μία φορά ανα έτος, πριν τη διαγραφή τους). Τα δεδοµένα αυτά τα ενδέχεται να τα κοινοποιούµε σε συνεργαζόµενες εταιρείες µεταφοράς εµπορευµάτων και αλληλογραφίας (courier) για την αποστολή γραπτής αλληλογραφίας µας ή ενημερωτικού υλικού για το σχολείο. Επίσης, ενδέχεται να  τα κοινοποιούµε (όσα φυσικά από αυτά είναι αναγκαίο), σε διαφημιστική εταιρεία με την οποία  συνεργαζόµαστε επί σειρά ετών για την αποστολή προωθητικών ενεργειών μας.

Η ιστοσελίδα µας δεν ευθύνεται για τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων που ακολουθούν οι κάτοχοι των ειδικών συνδέσµων (links, hyperlinks, banners), που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα µας

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τα δεδοµένα αυτά τα επεξεργαζόµαστε, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µεταξύ µας σύµβαση και οι νοµικές αξιώσεις µας απο αυτή, ενώ, για όσα δεδοµένα επεξεργαζόµαστε για εµπορικούς και προωθητικούς σκοπούς, µέχρι να µας ζητήσετε τη διαγραφή τους απο τα αρχεία µας, εφόσον πλέον έχει λήξει η µεταξύ µας σύµβαση και έχουν εισπραχθεί όλες οι απαιτήσεις µας απο εσάς.

 

Συνοπτική παρουσίαση δικαιωμάτων των φορέων

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωµα να ενηµερώνεστε για το ποιά δεδοµένα σας επεξεργαζόµαστε, έχετε δικαίωµα να ζητάτε τη διόρθωση ή τη διαγραφή του, εφόσον πληρούνται οι προύποθέσεις του GDPR, να ζητάτε τον περιορισµό της επεξεργασίας, εφόσον (α) όταν αµφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Επίσης, έχετε το δικαίωµα να εναντιώνεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας διαφηµιστικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ελεύθερα χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-6611793 / αρµόδιος κ.  Ευάγγελος Αναγνώστου ή στο email επικοινωνίας στης ιστοσελίδας µας info@platon.gr. Τέλος, έχετε δικαίωµα να    καταγγείλετε κάποια παράβαση που διαπιστώνετε σχετικά µε τα παραπάνω στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η www.platon.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας πολιτικής χωρις υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των πελατών –χρηστών. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της πολιτικής.

Κάθε διαφορά που προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων επιλύεται με πνεύμα καλής πίστης, διεπόμενη ωστόσο  από το ελληνικό δίκαιο, με αρμόδια τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Χρησιμοποιούμε Session Cookies για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη εμπειρία στην πλοήγηση των συνδρομητικών υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες